Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє щодо усієї інформації, котру онлайн-ресурс «Templancer», розміщений на доменному імені https://templancer.com, може отримати стосовно Користувача під час користування сайтом, його програмами та продуктами.

1. Визначення термінів

1.1 Уданій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

«Адміністрація сайту (далі — Адміністрація сайту)» — уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені «Templancer», організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, вміст персональних даних, що підлягають обробці та дії (операції), які здійснюються з персональними даними.
«Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної (або такої, що визначається) фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

“Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, забезпечення доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

«Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

«Користувач сайту далі (Користувач)» – особа, що має доступ до Сайту через мережу Інтернет.

“Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача і який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

“IP-адреса” — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем ресурсу означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Дана Політика конфіденційності діє лише щодо сайту https://templancer.com, який не контролює та не несе відповідальності щодо сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4 Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Сайту Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Дана Політика конфіденційності зобов’язує Адміністрацію сайту не розголошувати та забезпечити режим захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації та публікації коментарів.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми для підписки на Сайті або заповнення полів для коментування та форми зворотного зв’язку і містять наступну інформацію:

 • ім’я користувача;
 • адресу електронної пошти (e-mail);
 • веб сайт.

3.3. Сайт захищає наступні Дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок:

 • IP адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу;
 • адреса сторінки, де розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Внаслідок відключення cookies можлива втрата доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю та модерації коментарів.

3.4. Будь-яка інша необумовлена вище персональна інформація підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. даної Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:

 • Ідентифікації Користувача, що підписався на розсилку блогу, написав коментар до публікацій або заповнив форму зворотнього зв’язку та ін.
 • Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення сповіщень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Створення облікового запису для здійснення дій, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.
 • Сповіщення Користувача Сайту про статус реєстрації.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 • Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому українським законодавством.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Зобов’язання сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

 • Надати необхідну для користування Сайтом інформацію про персональні дан,.
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 даної Політики конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
 • Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, що не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. даної Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

 • Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
 • Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
 • Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів

8.1. Перед зверненням до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на admin@templancer.com.

Редакція від 23.05.2018